Dodržujeme termíny

Potřebujete-li vypomoci se zemními pracemi z Prahy, obraťte se na naši firmu A1demolice. Naší předností je profesionalita a dlouhodobá zkušenost. Čistíme vodní toky, hloubíme šachty, výkopy pro inženýrské sítě a v neposlední řadě i hloubení základů jakýchkoli staveb. Svoje stroje včetně školené obsluhy nabízíme soukromým osobám, firmám i státním institucím při realizaci velkých zakázek.

Výstavba komunikací

Naše firma A1demolice pracuje pro státní instituce a nabízí pomoc při stavbě komunikací i chodníků. Vlastníme vyspělou techniku pro skrývku zeminy a následné odvezení na příslušné skládky. Plníme zakázky poctivěa dodržujeme smluvené termíny. Školená obsluha našich moderních těžkých strojů je zárukou bezpečného a kvalitního provedení stavebních úkolů.