Východní moudrost

Je známo již dlouhá staletí, že rozvoj civilizace a lidstva jako takového vůbec, byl zejména ve východní a jižní Asii veden zcela jinými základními elementy. Zdá se, že již stará Mezopotámie, jako místo, kde vznikaly první městské státy, i nejrůznější říše a království, následující nejen na jejím území, ale i na Blízkém Východě a v severní a severovýchodní Africe byly orientovány mnohem materiálněji, než obdobné státní útvary v ostatních částech zejména Asie.

Kočovníci – lupiči?

Je snad příznačné, že nejagresivnější říše a náboženství vznikla v etnikách tradičně nomádských. Ať už to byly mongolské kmeny, Avaři, Tataři, nebo na blízkém východě Židé. Kočovnictví nedává šanci vzniku moudrosti a věd. Je často parazitické a výbojné. Proto není div, že západní civilizace, vzešlá z blízkého východu se stala orientovanou materiálně a nikoliv duchovně. Proto i astrologie, která na západě vznikla mnohem později, než ve východní Asii, postrádá onen duchovní rozměr, který naopak dokáže nabídnout astrologie východní, třeba i prostřednictvím čínského horoskopu.